+31 (0) 6 531 485 43 contact@windmillfilm.com
Selecteer een pagina

Disclaimer van Windmill Film Webshop

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst Windmill Film Webshop, hierna te noemen Windmill Film Webshop, ten aanzien van de website https://webshop.windmillfilm.com u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Windmill Film Webshop. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Windmill Film Webshop. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Windmill Film Webshop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Windmill Film Webshop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De producten die worden aangeboden zijn nieuw en ongebruikt.

Hoewel Windmill Film Webshop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Windmill Film Wesbhop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van https://webshop.windmillfilm.com , welke geen eigendom zijn van Windmill Film Webshop, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Windmill Film Webshop. Hoewel Windmill Film Webshop uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Windmill Film Webshop worden onderhouden wordt afgewezen.

Windmill Film Webshop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Windmill Film Webshop is een gedeponeerde handelsnaam van Windmill Film BV KvK 822766371 Amsterdam